Logo

Behandling af pudendal neuralgi

Der mangler i dag en sikker behandling til pudendal neuralgi. Dog findes en række muligheder for lindring, som er værd at forsøge.

Søg hjælp

Kontakt din læge hvis du har vedvarende smerter i bækkenet. Kan din læge ikke forklare dine smerter, så insister på at blive henvist til urolog, gynækolog eller anden sundhedsfaglig med viden om bækkenbundssmerter. Hver region har en vulvaklinik, som har specialister i kvinders underliv. Hver region har også en smerteklinik, som man bliver henvist til.

Hospitaler/afdelinger/Læger som (burde) kende til Pudendal Neuralgi:

Vi har kendskab til, at mænd og kvinder er blevet diagnosticeret på nedenstående hospitaler og privatklinik.

Ifølge Sundhedsstyrelsen hører pudendal neuralgi under gynækologi som fagspeciale. Sundhedsstyrelsen henviser til, at Skejby, Odense og Herlev-Gentofte hospitalers gynækologiske afdelinger har den højeste fagekspertise på området pudendal neuralgi.

Når du taler med hospitalet/afdelingen og oplever, de ikke kender til pudendal neuralgi, så nævn ”Nanteskriterierne”, Ugeskrift for Læger 2016, så burde de være med på, hvad det handler om. 

Odense Universitetshospital: Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Skejby Aarhus: Neurofysiologisk afdeling
Skejby Aarhus:  Bækkenbundsklinikken
Skejby Aarhus: Klinik for kvindesygdomme
Aalborg Sygehus: Neurofysiologisk afdeling
Kolding Sygehus: 
Gentofte sygehus, Urologisk afdeling
Gentofte-Herlev: Gynækologisk-obstetrisk afdeling
Gynækolog Mette Meinert i Aarhus

 

Fysisk behandling

Søg behandling og rådgivning hos en fysioterapeut/GynObs, som har speciale i bækkenbunden hos begge køn. Nogle kan undersøge og behandle  og kan give udspænding af muskler og bindevæv omkring pudendusnerven. Behandlingen gives via skede og/eller endetarm.
Fysioterapeut kan tilbyde hjælp også til afspænding af bækkenbundsmuskler, som kan irritere pudendus. 

Nogle osteopater tilbyder også indvendig behandling ved bækkensmerter.

TENS er et lille elektrisk apparat, der kan smertelindre. TENS kan dæmpe smerteimpulser ved at sende elektriske impulser ind mod nervebanerne og aktivere kroppens eget naturlige smerteforsvar. Der findes forskellige typer af apparater på markedet, både med kabler og trådløst. Nogle smerteklinikker udlåner TENS.
Se hertil: Rigshospitalets orientering om TENS og vores eksempler på apparater under menupunktet "Viden

 

Medicinsk behandling

Der findes i dag ingen medicinsk behandling udviklet til behandling af neuropatiske smerter. Behandlingen som tilbydes, er antidepressiver og/eller antiepileptisk medicin, som nogle oplever lindring fra.

Amitriptylin, Duloxetin (Cymbalta), Gabapentin og Pregabalin (Lyrica) bl.a. har vist sig at virke bedst mod helvedesild og nervebetændelse efter sukkersyge. Tal med din læge om  mulighederne for medicinsk behandling.

I dag har man en del erfaring med LDN (naltrexone) til behandling af bl.a. patienter med fibromyalgi, hvor LDN ser ud til at have g od effekt. Af andre lidelser, hvor LDN bruges kan nævnes sclerose, HIV, cancer, kroniske smerter m.fl. Det er dog ikke alle LDN virker på. Læs mere på LDN foreningens hjemmeside.

Ifølge smerteinfo.dk kræver det grundige overvejelser at mærke efter, om man oplever en rimelig balance mellem virkning og eventuelle bivirkninger af medicinen og hvorvidt man får effekt af behandlingen.

NNT (Number Needed to Treat) metoden bruges til at undersøge hvor mange mennesker der skal behandles med et lægemiddel for at én (1) person får deres smerteniveau halveret. For Amitriptylin gælder at 3 personer med nervesmerter skal behandles for at én (1) person får sine smerter reduceret med 50%. For Gabapentin og Pregabalin gælder at mellem 4-9 personer med nervesmerter skal have medicinen for at én (1) får reduceret sine smerter med 50%.
Se hertil https://smerteinfo.dk/.

Invasiv behandling

Hvis man skeler til udlandet, kan man se, at Danmark er mere konservativ i sin tilgang til behandling af PN end det fx ses i USA og Storbritannien.
Nedenfor er oplistet de behandlingsformer, som tilbydes i disse år. Ikke alle behandlingsformer er dog tilgængelige i DK, ligesom der kan være stor forskel på, hvad sygehusene i de forskellige regioner, tilbyder.

STEROID: Gives som blokade med lokalbedøvelse omkring pudendusnerven. Skulle efter sigende give hurtig lindring. Flere behandlinger kan eliminere eller reducere smerter hos nogle patienter. Injektioner via vagina eller i ballerne.
Se hertil Excel and Pines beskrivelse af pudendal nerveblokade [Engelsk]

BOTOX: En kombination af botox og lokalbedøvelse. Behandlingen kan lindre nogle måneder og kan gentages.  Har vist at kunne lindre forskellige typer af nervesmerter. Gives som injektioner via vagina eller i ballerne.
Se hertil Excel and Pines beskrivelse af pudendal nerveblokade [Engelsk]

CRYONEUROLYSE: Nerven tilføres ekstreme kuldegrader via en injektion/nål som rammer nerven i nogle få minutter, hvorefter nervens evne til at sende smertesignaler stopper. Behandlingen skal evt. gentages efter nogle måneder. Behandlingen sker med ultralyd som guide til at lokalisere nerven. Har vist god effekt på nervebetændelse og nerver som ligger yderligt i kroppen. Nogle mennesker opnår langvarig smertelindring.
Se hertil Cryocenteret Stop Smertens hjemmeside

DEKOMPRESSION: En mulighed, hvis pudendusnerven er under pres fra det omkringliggende væv eller i klemme. Det er en indgribende behandling, hvor muskler og væv omkring nerven løsnes og som kræver en langvarig efterfølgende helingsperiode. Dette kirurgisk indgreb ser ikke ud til at være en mulighed i DK.
Se hertil The Institute for Advanced Reconstructions beskrivelse  [Engelsk]

NERVESTIMULERING: En lille enhed implanteres under huden ved rygraden. Udsender milde elektroniske impulser til nerven, så smertesignalerne til hjernen afbrydes. (Ca. 50% af de patienter som får foretaget indgrebet opnår en smertelindring).


Læs mere om rygmarvsstimulation på linket til Aalborg Universitetshospital.
Se hertil:
- Ugeskrift for læger: Statusartikel: Invasiv neuromodulation for kroniske smerter af Kaare Meier, Andreas Nørgaard Glud & Jens Chr. Hedemann Sørensen (4. juli 2022)
- Aalborg universitetshospitals beskrivelse af Forløb med indoperation af smerteelektrode 
- Artikel af 3 amerikanske læger fra februar 2023: "Dorsal Root Ganglion Stimulation Therapy for Refractory Idiopathic Pudendal Neuralgia"
(engelsk)
- Kritisk artikel, der stiller spørgsmål om indoperation af smertestimulator mod kroniske smerter: "Spinal Cord Stimulation Questioned for Chronic Pain" (engelsk) (18. december 2023)

BEHANDLING I UDLANDET: På HOPE, Health Organization for Pudendal Education finder du lister over læger/behandlere i Europa, USA m.fl. lande, som behandler eller opererer patienter med Pudendal Neuralgi. Listerne skal alene ses som en hjælp til finde muligheder for behandling i udlandet.
Se HOPEs oversigt HER

 


Se artikel om hjælpemidler

Se liste over behandlere